obec Nebovidy - kontaktyobec Nebovidy - kontakty
Obec Nebovidy a Hluboký Důl
Nebovidy Nebovidy Nebovidy Nebovidy

Obec Nebovidy prodává stavební parcely

 

Stavební parcely
Obec Nebovidy prodává stavební parcely na pozemcích p.č. 828/28-57 v k.ú.Nebovidy, cena 800 Kč/m2, bližší informace na tel.: 321 761 241
Již zamluvené parcely: 828/56, 828/54, 828/53, 828/52, 828/50, 828/49, 828/48, 828/46, 828/45, 828/41, 828/40, 828/39, 828/38, 828/37, 828/36, 828/34, 828/33, 828/32,  828/31, 828/30 a 828/29!
V současné době,
jsou parcely zamluvené, přijímají se pouze náhradnící, pro případ uvolnění rezervace.
GObec

Úřední hodiny

Po 7.00 - 17.00
Út 7.00 - 11.00
St 7.00 - 17.00
Čt 7.00 - 11.00
Pa 7.00 - 11.00

Kontakty

Nebovidy 75, 280 02 Kolín 2
IČ 00235571
číslo účtu 10828151/0100
email:

ou@nebovidy.eu
podatelna@nebovidy.eu
starosta@nebovidy.eu
ID datové schránky: htgas8d
kancelář OÚ:
Tel.: 321 761 241
starosta :
Tel.: 774 660 000
místostarosta:
Tel.: 774 770 000
Medard

Historie

  Nebovidy jsou podle profesora Augusta Sedláčka v jeho díle Místopisný slovník království českého i dle zmínky v jeho monumentálním díle Hrady, zámky a tvrze království Českého poprvé uváděny v roce 1235. Některé jiné prameny uvádějí první zmínku o obci v roce 1268, kdy měl v Nebovidech majetek Kunata z Nebovid, ale informace A.Sedláčka jsou seriózní a mají vědecký základ, rok 1235 je tedy možno považovat za správný.
Klíčovou roli při vzniku obce a jejích prvních let hrál rod pánu z Nebovid. Tento rod měl ve znaku stříbrný kosmý pruh nebo břevno v červeném poli. Tento znak byl použit jako základ pro nový znak obce a z něho odvozená vlajka obce v roce 2005.
Na počátku 14. století náležela ves Pavlovi z Nebovid uváděnému v létech 1325-1327. V průběhu 14 století byly Nebovidy rozděleny na 2 části a při každé z nich vznikla i tvrz. Jedna část Nebovid náležele v roce 1439 Baltazarovi (Baskovi) z Nebovid a jeho bratru Kašparovi z Nebovid, zakladateli zemanské rodiny Kašpárků z Nebovid. V této době se zde také poprvé připomíná tvrz.

V roce 1473 převzal tuto část vsi s tvrzí, která se tehdy nazývala okrouhlá, Baltazarův syn Jindřich z Nebovid. Předek zemanské rodiny Chotouchvských z Nebovid. Jindřich již předtím získal i drhou část vsi, kde rovněž stála tvrz. Ještě v témže roce prodal celé Nebovidy Janu Plzákovi z Nebřezin, od něhož v roce 1477 získal kutnohorský měšťan [tvrz v Nebovidech] Mikuláš Rezek z Veselé. V této době byla zřejmě tvrz Okrouhlá opuštěna a majitele obývali tvrz v druhé části vsi.

Opuštěná tvrz Okrouhlá byla přeměněna na faru, neboť původní nebovidská fara byla za husitských válek zničena. Fara byla několikrát přestavována, v roce 1900 vyhořela a její zbytky byly zbořeny. Zůstali z ní zachovány pouze sklepy, které jsou nyní ve dvoře nové fary. Tyto sklepy je možno považovat za jediný zbytek tvrze okrouhlé.

Druhá část Nebovid náležela v roce 1407 Janovi ze Struhařova. Jeho nástupce Petr ze Struhařova ji před rokem 1436 posoupil Václavovi z Klenové. Václa prodal v roce 1436 tvrz a dvůr Nebovidy z části vsi své manželce Machně a jejímu bratru Janovi z Kozojed. A to je první zpráva o druhé nebovidské tvrzi. Dalším majitelem této části vsi a tvrze byl Bohuslav z Nebovid (1487), který je před rokem 1473 postoupil Jindřichovi z Nebovid.

Nejstarší stavbou obce Nebovidy je kostel svatého Petra a Pavla s věží vysokou 20 metrů. Součástí kostela je i farní úřad. První zmínka o kostele je již z roku 1352.
Současnost
Nová zástavba
Oficiální stránky Nebovid a Hlubokého Dolu

© CLEVER Soft & Datak